Filipus

İletişim

Filipus Nedir?

Filipus manastır hayatını yaşayan, hizmet etmeye yönelik bir kardeşliktir. Filipus, imanlıları uluslarda hizmet etmek üzere donatır. Filipus bir okul değildir. Bir ailedir, Mesih’e, birbirimize ve bir hayat biçimine adanmış bir kardeşliktir. Manastır Hayatı Yaşayan … Dördüncü yüzyıldan beri, Hristiyanlar maksatlı bir topluluk olmaya dua, çalışma ve hizmete dayalı bir hayat tarzına kendilerini adamışlardır. Bu…

Biz ne yapıyoruz

Biz ne yapıyoruz Bizler Türkleri ve Türkçe konuşan imanlıları Türkiye’de ve uluslarda hizmet etmek üzere eğitiyoruz. Eğitimimiz sadece bir bilgi yükü değildir, bir yıllık yoğun bir programdır ve üç alanda büyümeyi sağlar:bilgi, tecrübe ve karakter. Dersler Filipus programı beş alanda sekiz aylık ders içerir: Kutsal Kitap Dersleri Eski Ahit: 4 haftalık, kitaplarla devam…

Filipus Programı

Filipus Programının Detayları:  Eğitim süresi: Filipus Eylül ayında başlayan ve haziran ayının sonuna kadar devam eden 10 aylık bir programdır.    Barınma: Filipus programına kabul edilen katılımcıların eğitim süresince diğer katılımcılarla ve Filipus personeli ile “toplumsal bir yaşam” sürdürmeleri için Ankara’ya gelmeleri gerekmektedir. Programın bir kısmı da hizmet amaçlı başka…