Biz ne yapıyoruz

Bizler Türkleri ve Türkçe konuşan imanlıları Türkiye’de ve uluslarda hizmet etmek üzere eğitiyoruz.

Eğitimimiz sadece bir bilgi yükü değildir, bir yıllık yoğun bir programdır ve üç alanda büyümeyi sağlar:
bilgitecrübe ve karakter.

Dersler

Filipus programı beş alanda sekiz aylık ders içerir:

Kutsal Kitap Dersleri

 1. Eski Ahit: 4 haftalık, kitaplarla devam eden bir çalışma
 2. Yeni Ahit: 4 haftalık, kitaplarla devam eden bir çalışma
 3. Kutsal Kitap yorumu
 4. Çeşitli konular/ incildeki temalar üzerine derin çalışmala

Tarih/ Dinler

 1. Hristiyanlık Tarihi
 2. İslam ve Kuran’a giriş
 3. Dünya dinleri

Teoloji

 1. 4 haftalık sistematik teoloji
 2. Savunma
 3. Doktrinin geliştirilmesi
 4. Etik

Pratik Hizmet Konuları

 1. Vaaz verme
 2. Kutsal Kitap çalışması ve küçük grup liderliği
 3. Tapınma önderliği
 4. Müjdecilik
 5. Çocuk hizmeti
 6. Barışı sağlamak
 7. Aile ve ilişkileri

Ruhsal Formasyon / Öğrencilik

 1. 4 haftalık ruhsal formasyon ve dua
 2. Liderlik ve kişilik gelişimi
 3. Ruhsal savaş

Hizmet

Filipus, bir hizmet eğitim programıdır. Bu programın önemli bir parçası da, derslerde öğrenilenleri uygulamak için fırsatlar sağlamaktır. Bu nedenle yıllar boyunca Filipus, çevredeki insanlara gerçeği ve merhameti göstererek insanlarla etkileşim halinde kalarak katılımcıları yararlı ve pratik becerilerle donattı. Aynı zamanda birden çok farklı hizmetlerle ortaklık başlattı.

Müjdeleme

Filipus için İsa’nın verdiği son buyruk çok önemlidir. Her yıl katılımcılar İncil’in mesajını göstermek ve iletmek için kilisenin dışındaki kişilerle düzenli olarak bağlantı kurma fırsatına sahipler. Öğrenciler şu alanlarda etkileşimde olabilirler; büyük bir kazanda çorba pişirip mahalle sakinlerine ikram ederek mahalleye bereket olup insanlarla sohbet ederek iletişim halinde olabiliyorlar. Bazen bu fırsatlar, Hıristiyan kişilerin bulunmadığı mahallelerde veya kasabalarda dua yürüyüşleri yaparak, bazen de hasta ya da cesareti kırılmış kişiler için dua ederek ortaya çıkar. Başka zamanlarda öğrenciler, İncil’in mesajını duymak isteyenlerle paylaşmak için parklarda ya da kafelerde buluşarak, diğer zamanlarda ise, Hristiyan inancını sosyal medya platformları aracılığıyla anlatarak ve daha fazla duymak isteyenleri takip edip sorularını cevaplayarak ve onlarla etkileşimde kalarak Filipus’un bir parçası oluyorlar.

Merhamet

Filipus için Tanrı’nın şefkati de çok önemli bir yere sahiptir. Tanrı’nın yüreği öksüz çocuklar ve dul kadınlar için sızlıyor ve kirli hastaları kucaklayıp iyileştiriyor. Bunun gibi birçok durumda Rab’bin işlerini görebilir ve biz imanlılar Rab’bin işlerini hayatlarımızda gösterebiliriz. Pratik olarak Tanrı’nın şefkatini ifade etmek bazen yemek yapıp evsizlere dağıtmaktır. Bazen de bu şefkati ifade etmek, Türkiye’ye sığınan mültecilere ulaşmaya çalışıp onlara giysi, yemek, sağlık yardımı sağlamak ve pratik eğitimi, dil dersleri, barista eğitimi ve dikiş projeleri gibi hizmet olarak kabul ettiğimiz bu faaliyetleri gönüllü bir şekilde yapmaktır. Tanrı’nın şefkatini ifade etmek geniş bir konu olarak ele alınabilir. Bu yüzden Filipus’un başka bir etkinliği de öğrenciler bir konferansta veya yoksul bir mahallede bir çocuk programı hazırlayıp onlara sunmasıdır. Başka zamanlarda ise engelli bir çocuğa ve ailesine zor işlerde, temizlemekte veya taşınma gibi durumlarda onlara yardımcı olmaktır. Filipus, bu ve bunun gibi hizmetleri yıllardır benimsemiştir. Filipus’un amacı; Tanrı’nın hem yüreğini hem de merhametini gönüllü bir şekilde insanlara göstermektir.

Pratik

Filipus, çevredeki insanları etkilemek için istekli, yetenekli, gönüllü ve aktif kişiler olmamız gerektiğini kabul eder. Şunu söylemekte fayda görüyoruz: “Kilisenin içindeki hizmet ile kilisenin dışındaki hizmet arasında hiçbir ayrım yoktur.” Tüm hizmetlerimiz Tanrı’ya ve müjdeye hizmet olarak görüyoruz. Bu nedenle Filipus da pratik iş becerileri, sağlam bir iş ahlakı, ekip oluşturma ilkeleriyle donatılma katılımcıları Mesih için etkin birer hizmetkâr hazırlamakta temel bir yer alır. Bu pratik işler Ankara merkezde, bulunan “CoffeeHaus” kahve şirketinin aracılığıyla kahve kavurmayı baristalığı ve iş eğitimini öğrenmektir. 

Bazı zamanlarda kilisede veya Filipus’un bağlantı kurduğu hizmetlerde idare veya başka pratik işlerde yardımcı olmaktır. Bu tür görevler herhangi bir dünyasal iş veya hizmet için önemlidir.