Filipus manastır hayatını yaşayan, hizmet etmeye yönelik bir kardeşliktir. Filipus, imanlıları uluslarda hizmet etmek üzere donatır.

Filipus bir okul değildir. Bir ailedir, Mesih’e, birbirimize ve bir hayat biçimine adanmış bir kardeşliktir.

“Egemen RAB’bin Ruhu üzerimdedir.
Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti.
Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için,
Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını,
RAB’bin lütuf yılını, Tanrımız’ın öç alacağı günü ilan etmek … için Rab beni gönderdi.
Öyle ki, RAB’bin görkemini yansıtmak için,
Onlara “RAB’bin diktiği doğruluk ağaçları” densin.”
Yeşaya 61

Manastır Hayatı Yaşayan …

Dördüncü yüzyıldan beri, Hristiyanlar maksatlı bir topluluk olmaya dua, çalışma ve hizmete dayalı bir hayat tarzına kendilerini adamışlardır. Bu “manastır benzeri” gelenek orta Türkiye’de (Anadolu’da) başlamıştır ve bu tür erkek ve kadınlar komşuları, şehirleri ve hatta ulusları için bir bereket olmuşlardır. Bizler kendimizi toplulukTanrı ve belirli bir yaşam biçimine adayarak onların mirasını sürdürüyoruz.

Filipus Adanma Vaadi

Bu yaşam biçimi her yıl Filipus öğrencileri tarafından ant içilerek kabul edilir. Bu antlar Tanrı’ya ve birbirimize hayat boyunca sürecek sözlerdir. Bu sözler Filipus programından mezun olma ve Hristiyan hizmetine dahil olma sürecinin önemini açıkça gösterirler.

Dua.

Düzenli ve disiplinli bir şekilde Rab’be bağlı kalmanın önemli bir parçası olarak, birbiriniz için, kiliseniz için, ülkeniz için ve uluslar için dua edecek misiniz?

Hizmet

Hizmet etmeyi Rab’den gelen bir ayrıcalık olarak anlıyoruz. Bu nedenle, kendi armağanlarınıza göre, Kilise’ye boyun eğerek, uluslarda öğrenci yetiştirmek ve Tanrı’yı yüceltmek amacıyla, gurura, bencilliğe kapılmadan hizmet edecek misiniz?

Okuma

Yüreğinizin değiştirilmesi ve Tanrı’yı bütün aklınızla sevmek için düzenli bir şekilde Kutsal Kitap okumaya ve ders çalışmaya söz veriyor musunuz?

Topluluk

Topluluk: Bireysel değil, toplumsal bir yaşam seçerek, kardeşlerinizi affederek, barış içinde yaşayarak, Kilise’ye destek ve bereket olmaya söz veriyor musunuz?

Sadakat

Sadakat: Önderlerinize, Kilise’nize ve özellikle Rab’be boyun eğerek sadakatle bağlı kalacak mısınız?

Mezuniyet

Mezuniyet zamanı geldiğinde öğrencilerimize diploma yerine yüzük veriyoruz. Diplomanın başarı simgesi, yüzüğün adanmanın bir sembolü olduğunu düşündüğümüz için böyle yapıyoruz. Öğrenciler Filipusa kalifiye olmaya değil bir hayat tarzı için donatılmaya ve Filipus kardeşliğinin hayat boyu bir üyesi olmak için gelirler.

… ve Hizmet Etmeye Yönelik Bir Kardeşliktir

Biz Tanrı’nın kilisesinin görevinin öğrenci yetiştirmek, Tanrı’nın iyilik, adalet, güç ve sevgisini komşularımıza, şehirlerimize, uluslarımıza ve dünyaya göstermek olduğuna inanıyoruz. Bizim sorumluluğuz Mesih’i temsil etmek, sevgisini insanların dikkatini çekecek ve onlarda Mesih’i takip etme isteği oluşturacak şekilde paylaşmaktır.

Filipus bu vizyonu öğretir ve yaşar, Türkiye kilisesinden dışarıya bir hizmet hareketi başlaması ve bunun Orta Asya ve başka yerlere ulaşması için dua eder.

Birkaç Hafta Staj

Öğrenciler Türkiye çapında farklı kilise ve hizmetlerde birkaç hafta geçirirler. Bir çok hizmet Filipus öğrencilerinin yılda birkaç hafta gelip staj yapmasına güvenmektedir. Bu hem bizim öğrencilerimiz için bereket olma şansıdır hem de Filipusta öğrendiklerini başka hizmetlere uygulama fırsatıdır, pratik kazanmak, önder altında hizmet etmek, farklı bir takımın parçası olma şansıdır.

Yurtdışında Bir Kaç Ay Hizmet

Bizim vizyonumuz Türkiye kilisesinin Orta Asya, Orta Doğu ve dünya çapında öğrenciler yetiştirdiğini görmektir. Filipus öğrencilerinin Tanrı’nın uluslar için yüreğini görmesi ve O’nun iyiliğini yabancı bir yerde tecrübe etmeleri için, Filipus öğrencileri birkaç ay yurt dışında kalırlar, Tanrı’nın kilisesiyle iş birliği yapıp müjdesini yayarlar.