Merhamet

Filipus için Tanrı’nın şefkati de çok önemli bir yere sahiptir. Tanrı’nın yüreği öksüz çocuklar ve dul kadınlar için sızlıyor ve kirli hastaları kucaklayıp iyileştiriyor. Bunun gibi birçok durumda Rab’bin işlerini görebilir ve biz imanlılar Rab’bin işlerini hayatlarımızda gösterebiliriz. Pratik olarak Tanrı’nın şefkatini ifade etmek bazen yemek yapıp evsizlere dağıtmaktır. Bazen de bu şefkati ifade etmek, Türkiye’ye sığınan mültecilere ulaşmaya çalışıp onlara giysi, yemek, sağlık yardımı sağlamak ve pratik eğitimi, dil dersleri, barista eğitimi ve dikiş projeleri gibi hizmet olarak kabul ettiğimiz bu faaliyetleri gönüllü bir şekilde yapmaktır. Tanrı’nın şefkatini ifade etmek geniş bir konu olarak ele alınabilir. Bu yüzden Filipus’un başka bir etkinliği de öğrenciler bir konferansta veya yoksul bir mahallede bir çocuk programı hazırlayıp onlara sunmasıdır. Başka zamanlarda ise engelli bir çocuğa ve ailesine zor işlerde, temizlemekte veya taşınma gibi durumlarda onlara yardımcı olmaktır. Filipus, bu ve bunun gibi hizmetleri yıllardır benimsemiştir. Filipus’un amacı; Tanrı’nın hem yüreğini hem de merhametini gönüllü bir şekilde insanlara göstermektir.