Filipus Programının Detayları: 

Eğitim süresi: Filipus Eylül ayında başlayan ve haziran ayının sonuna kadar devam eden 10 aylık bir programdır.   

Barınma: Filipus programına kabul edilen katılımcıların eğitim süresince diğer katılımcılarla ve Filipus personeli ile “toplumsal bir yaşam” sürdürmeleri için Ankara’ya gelmeleri gerekmektedir. Programın bir kısmı da hizmet amaçlı başka şehirlere seyehat ederek geçer ama merkez daima Ankara’dır. 

Sağlayış:
Filipus, Tanrı’nın sağlayışıyla devam eden bir hizmettir. Bu programı yürüten yöneticiler, öğretmenler, mentorlar ve çeşitli hizmet ortakları Tanrı’nın tüm ihtiyaçları sağlayacağına güvenerek zamanlarını gönüllü olarak bu programa harcarlar. 

Bu programa katılanların temel yaşam giderleri, Mesih’in çok geniş olan bedeninin cömertliğiyle sağlanır. Bu hizmeti mümkün kılan dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımıza minnettarız. 

Yapısı: 

Program hafta içi her gün saat 08:30’ta dua, tapınma ve Kutsal Kitap paylaşımı ile başlar. 

Saat 10:00-13:00 saatleri arasında bir veya iki hafta süren seminer/dersler için ayrılır. 

Öğleden sonra ise 14:00-18:00 saatleri arasında takımca dua zamanı, sosyal yardım, merhamet hizmetleri, pratik beceri eğitimi, temizlik veya mentorlarla toplantı gibi etkinlikler için ayrılır. Akşamları ise genellikle varsa ev ödevi, kilise etkinliklerine katılma, arkadaşlarla zaman geçirme ve dinlenme gibi serbest zamanlar için fırsattır. Haftada en az bir akşam Filipus’un evlerinden birinde veya yöneticilerden birinin evinde “Filipus ailesi akşam yemeği” için ayrılır. 

Bütün bu aktivitelerden (eğitim, hizmet, dua ve paydaşlık zamanları, arkadaşlık vb.) sonra programın sonuna doğru staj dönemi başlar. Staj farklı bir çevre, yapı ve topluluk deneyimleyerek öğrenme ve gelişme fırsatıdır.

İlk staj yurt içi ikinci ve son staj da yurt dışı gerçekleşir. yurt içi stajda öğrenciler ülke içinde başka şehre ve başka bir kiliseye gönderilir. Program boyunca öğrendiklerini şeyleri uygulamaya dökmek, Mesih’in büyük bedenine hizmet etmek ve sorumluluk taşımak için büyük bir fırsattır. 

Yurt dışı stajı ise başka bir ülkede olur. Öğrenciler komşu bir ülkeye seyahat ederler. Böylece farklı ve değişik bir kültürde ortak kilise ve hizmetlerde hizmet etme olanağına sahip olurlar. Geçmiş yıllarda Filipus’un katılımcıları Bulgaristan, Mısır, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kıbrıs ve Ermenistan’a seyahat ettiler. 

Tatil:

Filipus iki dönemden oluşur. Bu dönemleri ayıran da tatil haftasıdır. Bu tatil genellikle Aralık ayının son haftasına denk geliyor. İkinci tatil ise genellikle yurt içi Stajı başlamadan bir hafta önce oluyor. 

Not: Her iki tatil içinde tarihler değişkenlik gösterebilir. 

Programın Katılımcıları İçin Gerekenler:

• İsa’yı bir yıldan daha uzun bir süre Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmesi

• Vaftiz olması,

• Dua, çalışma, hizmet, toplumsal ve sadakate bağlı bir yaşam tarzına bağlı kalması

• Diğer katılımcılardan bunalmadan veya ilişkisini kesmeden istekli bir şekilde devam etmesi ve tam on ay boyunca diğer yükümlülük ve sorumluluklarını (okul veya iş gibi) bir kenara bırakabilmesi,

• Program süresince alkol ve tütün ürünlerin tüketilmemesi, ve romantik ilişkileri başlatılmaması. Katılımcılar, Filipus’un ve daha önemlisi de Mesih’in ailesine bilinçli bir şekilde odaklanması ve başkalarına iyi bir tanıklık sunması için program süresince kutsal bir yaşam seçip sürdürmeleri,

• Yasadışı uyuşturucu kullanımı, ahlaksız ve cinsel davranışlar, taciz veya şiddet hoş görülmeyecektir, ve de kabul edilmeyecektir. 

• Programa kabul edilen katılımcılar için kalacak bir yer sağlanır, ancak kişisel harcamalar (kıyafetler, telefon paketleri, saç kesimleri vb.) katılımcılar tarafından sağlanmalıdır.