Pratik

Filipus, çevredeki insanları etkilemek için istekli, yetenekli, gönüllü ve aktif kişiler olmamız gerektiğini kabul eder. Şunu söylemekte fayda görüyoruz: “Kilisenin içindeki hizmet ile kilisenin dışındaki hizmet arasında hiçbir ayrım yoktur.” Tüm hizmetlerimiz Tanrı’ya ve müjdeye hizmet olarak görüyoruz. Bu nedenle Filipus da pratik iş becerileri, sağlam bir iş ahlakı, ekip oluşturma ilkeleriyle donatılma katılımcıları Mesih için etkin birer hizmetkâr hazırlamakta temel bir yer alır. Bu pratik işler Ankara merkezde, bulunan “CoffeeHaus” kahve şirketinin aracılığıyla kahve kavurmayı baristalığı ve iş eğitimini öğrenmektir. 

Bazı zamanlarda kilisede veya Filipus’un bağlantı kurduğu hizmetlerde idare veya başka pratik işlerde yardımcı olmaktır. Bu tür görevler herhangi bir dünyasal iş veya hizmet için önemlidir.