Filipus manastır hayatını yaşayan, hizmet etmeye yönelik bir kardeşliktir ...

Filipus Nedir?

Daha fazla bilgi için

Filipus Nedir?

Filipus manastır hayatını yaşayan, hizmet etmeye yönelik bir kardeşliktir. Filipus imanlıları, uluslarda hizmet etmek üzere donatır.

Filipus bir okul değildir. Bir ailedir, Mesih'e, birbirimize ve bir hayat biçimine adanmış bir kardeşliktir.

Manastır Hayata Yaşayan ...

Dördüncü yüzyıldan beri, Hristiyanlar maksatlı bir topluluk olmaya dua, çalışma ve hizmete dayalı bir hayat tarzına kendilerini adamışlardır. Bu “manastır benzeri” gelenek orta Türkiye'de (Anadolu'da) başlamıştır ve bu tür erkek ve kadınlar komşuları, şehirleri ve hatta ulusları için bir bereke olmuşlardır. Bizler kendimizi topluluk, Tanrı ve belirli bir yaşam biçimine adayarak onların mirasını sürdürüyoruz.

Filipus Adanma Vaadi

Bu yaşam biçimi her yıl Filipus öğrencileri tarafından ant içilerek kabul edilir. Bu antlar Tanrı'ya ve birbirimize hayat boyunca sürecek sözlerdir. Bu sözler Filipus programından mezun olma ve Hristiyan hizmetine dahil olma sürecinin önemini açıkça gösterirler.

 1. Dua
 2. Düzenli ve disiplinli bir şekilde Rab'be bağlı kalmanın önemli bir parçası olarak, birbiriniz için, kiliseniz için, ülkeniz için ve uluslar için dua edecek misiniz?

 3. Hizmet
 4. Hizmet etmeyi Rab'den gelen bir ayrıcalık olarak anlıyoruz. Bu nedenle, kendi armağanlarınıza göre, Kilise'ye boyun eğerek, uluslarda öğrenci yetiştirmek ve Tanrı'yı yüceltmek amacıyla, gurura, bencilliğe kapılmadan hizmet edecek misiniz?

 5. Okuma
 6. Yüreğinizin değiştirilmesi ve Tanrı'yı bütün aklınızla sevmek için düzenli bir şekilde Kutsal Kitap okumaya ve ders çalışmaya söz veriyor musunuz?

 7. Topluluk
 8. Topluluk: Bireysel değil, toplumsal bir yaşam seçerek, kardeşlerinizi affederek, barış içinde yaşayarak, Kilise'ye destek ve bereket olmaya söz veriyor musunuz?

 9. Sadakat
 10. Sadakat: Önderlerinize, Kilise'nize ve özellikle Rab'be boyun eğerek sadakatle bağlı kalacak mısınız?

Mezuniyet

Mezuniyet zamanı geldiğinde öğrencilerimize diploma yerine yüzük veriyoruz. Diplomanın başarı simgesi, yüzüğün adanmanın bir sembolü olduğunu düşündüğümüz için böyle yapıyoruz. Öğrenciler Filipusa kalifiye olmaya değil bir hayat tarzı için donatılmaya ve Filipus kardeşliğinin hayat boyu bir üyesi olmak için gelirler.

... ve Hizmet Etmeye Yönelik Bir Kardeşliktir

Biz Tanrı'nın kilisesinin görevinin öğrenci yetiştirmek, Tanrı'nın iyilik, adalet, güç ve sevgisini komşularımıza, şehirlerimize, uluslarımıza ve dünyaya göstermek olduğuna inanıyoruz. Bizim sorumluluğuz Mesih'i temsil etmek, sevgisini insanların dikkatini çekecek ve onlarda Mesih'i takip etme isteği oluşturacak şekilde paylaşmaktır.

Filipus bu vizyonu öğretir ve yaşar, Türkiye kilisesinden dışarıya bir hizmet hareketi başlaması ve bunun Orta Asya ve başka yerlere ulaşması için dua eder.

Yerel Kilise Kurtuluş Kilisesi

Tanrı'nın yerel kilise aracılığıyla özellikle işlediğine güçlü bir şekilde inanıyoruz, ve bu nedenle Filipus öğrencileri, eğitimleri sırasında Kurtuluş Kilisesi'nin tam üyeleri haline gelip hizmet etmeyi, önderlere itaat etmeyi, armağanlarını kullanmayı ve kilise topluluğunun içinde hizmet için yaşamayı öğrenirler.

Otantik Tanık Coffee Haus

Yıl boyunca Filipus öğrencileri Coffee Hausta eğitim alır ve çalışırlar, yüksek kalite, taze kavrulmuş, gurme kahve üretirler. Mezun olduklarında her bir öğrenci sertifikalı birer baristadır. Öğrenciler Hıristiyan olarak iş yapmayı tecrübe eder ve pratiğini yaparlar, birlik içinde çalışarak muhteşem bir ürün yaratıp bu ürünü tutku ve bütünlükle satmayı öğrenirler.

Sosyal Yardım ve Hizmet

Çorba Günü

Her hafta bir öğlen, Filipus mahalledekilere hizmet etmek ve toplumu tanımak ve tanınma fırsatı olarak çorba servis eder. Çorba günü ruhsal tartışmaların yapıldığı bir ortamdır ve sık sık iyi sorular sorulmaktadır.

AŞTİ Yardımı

Haftada bir akşam, Filipus Ankara terminalindeki evsizlere pilav ve tavuk hazırlayıp 200 yemek paketi dağıtır. En fakirlere bu şekilde ulaşarak, Tanrı'nın şefkatini gösteriyor ve şehrimiz için bereket oluyoruz.

Mülteci Hizmeti

Suriye ve Irak krizinden sonra 50000'den fazla mülteci Ankara'ya gelmiştir. Filipus, Kurtuluş kilisesi ile birlikte her hafta dağıtım yaparak 5000den fazla aileye hizmet etmektedir. Aynı zamanda ticaret için onlara yetiler kazandırıyor ve müjdenin duyulması için fırsat yaratıyoruz.

6 Hafta Staj

Öğrenciler Türkiye çapında farklı kilise ve hizmetlerde 6 hafta geçirirler. Bir çok hizmet Filipus öğrencilerinin yılda 6 hafta gelip staj yapmasına güvenmektedir. Bu hem bizim öğrencilerimiz için bereket olma şansıdır hem de Filipusta öğrendiklerini başka hizmetlere uygulama fırsatıdır, pratik kazanmak, önder altında hizmet etmek, farklı bir takımın parçası olma şansıdır.

Yurtdışında Bir Ay Hizmet

Bizim vizyonumuz Türkiye kilisesinin Orta Asya, Orta Doğu ve dünya çapında öğrenciler yetiştirdiğini görmektir. Filipus öğrencilerinin Tanrı'nın uluslar için yüreğini görmesi ve onun iyiliğini yabancı bir yerde tecrübe etmeleri için, Filipus öğrencileri bir ay yurt dışında kalırlar, Tanrı'nın kilisesiyle iş birliği yapıp müjdesini yayarlar.

Filipus Programları

Filipus 2003'te Ankara'da Kurtuluş Kilisesinde kurulmuştur. Bu tarihten beri, ülkenin farklı yerlerinden 50den fazla insan gelip hizmet için donatılmıştır ve şimdi farklı yerlerde hizmet etmekteler.

Filipus başladığından beri Filipus mezunlarının Tanrı’nın egemenliğinin ve Türkiye kilisesinin temsilcileri olmaları ve uluslara, özellikle Orta Asya ve Orta Doğu’ya gitmeleri için dua ediyoruz. 2011’de Tanrı bu duayı yanıtlamaya ve sadece öğrencileri değil tüm Filipus’u göndermeye başladı.

Şimdi Türkiye’ye ek olarak 3 Orta Asya ülkesinde Filipus programı var. Bu programlar yerel kiliselerle, bizlerden danışmanlık alarak ve Ankara’daki müfredatımızı takip ederek yürütülmektedir. Filipus Hristiyan kardeşliği ve eğitim programlarının uluslararası bir network’ü durumundadır, Türkiye ve Orta Asya arasında kapılar açmaktadır.

Ankara 2003’te Kuruldu

Türkiye’deki 5000 Hristiyandan Filipus her yıl 5-10 kişiyi seçer, bu kişiler farklı coğrafyalar, etnik ve teolojik altyapıdan gelirler ve kiliseleri tarafından gönderilirler. Ankara merkezde bir apartmanda birlikte yaşarlar, hem yerel kilisede hem de kahve uzmanı olarak hizmet ederler. Bu tam zamanlı, tüm yıl süren, topluma adanmış bir eğitim programıdır.

Kazakistan 2012’de Kuruldu

Filipus Kazakistan’a Almaata’da bir kilise tarafından ev sahipliği yapılmaktadır. Öğrenciler topluluk içindeyaşarlar ve kilise yaşamına ve hizmetine katılırlar. Program iki modülden oluşur. Birincisi 10 hafta sürmektedir ve 5 alana odaklanır. İkincisi kültürler arası hizmete odaklanır ve Orta Asya’da bir ülkede staj olanağı sunar. Kazakistandaki öğrencilerin çoğu kilisenin rehabilitasyon programından mezun olmuş ve hizmette bir sonraki adımları atmaktadırlar.

Kırgızistan 2014’te Kuruldu

Kırgızistandaki Filipus birçok yerel kiliseyle işbirliği yapmaktadır ve kiliselerin sayısı artmaktadır. Öğrenciler Bişkek’in merkezine yakın bir evde yaşamakta ve çalışmaktadır. Hafta içinde, Filipus öğrencileri yerel kilise ve organizasyonları, bir yetimhane, evsizler için bir hizmet, müjdecilik ve bazı kamp hizmetleri dahil, hizmet ederek desteklemek için çalışırlar. Şu an Bişkek’te Coffee Haus’un bir şubesini açma sürecindeyiz.

Orta Asya 2011’de Kuruldu

Filipus yerini paylaşmamız sakıncalı olan başka bir ülkede daha eğitim vermektedir. Öğrenciler çeşitli kiliselerden gelmekte ve öğrenci yetiştirme ve hizmet eğitimi almaktadırlar. Birçok yerel hizmet içinde yer almaktadırlar, örneğin tehlikede olan kadınlar için evler, devlet yetimhaneleri, rehabilitasyon merkezleri ve diğer kiliselerin hizmetleri.

Yeni Gelişmeler

Bu yerlere ek olarak, şu an diğer Orta Asya’daki kiliselerle Filipus programları açmak ve daha çok imanlıyı Hristiyan hizmetine hazırlamak amacıyla ilişkiler sürdürüyoruz.

Bize katılın, hayal kurun, her şey mümkündür.

Biz ne yapı-
yoruz?

Neden Filipus?

öğrencileri Türkiye ve uluslarda hizmet etmek üzere donatır ...

Biz ne yapı-
yoruz?

Daha fazla bilgi için

Biz ne yapı-
yoruz?

Bizler Türkleri ve Türkçe konuşan imanlıları Türkiye’de ve uluslarda hizmet etmek üzere eğitiyoruz.

Eğitimimiz sadece bir bilgi yükü değildir, bir yıllık yoğun bir programdır ve üç alanda büyümeyi sağlar:
bilgi, tecrübe ve karakter.

Dersler 
Bilgi
Karakter

Filipus programı beş alanda sekiz aylık ders içerir:

Kutsal Kitap Dersleri

 1. Eski Ahit: 4 haftalık, kitaplarla devam eden bir çalışma
 2. Yeni Ahit: 4 haftalık, kitaplarla devam eden bir çalışma
 3. Kutsal Kitap yorumu
 4. Çeşitli konular/ incildeki temalar üzerine derin çalışmalar

Teoloji

 1. 4 haftalık sistematik teoloji
 2. Savunma
 3. Doktrinin geliştirilmesi
 4. Etik

Ruhsal Formasyon / Öğrencilik

 1. 4 haftalık ruhsal formasyon ve dua
 2. Liderlik ve kişilik gelişimi
 3. Ruhsal savaş

Tarih/ Dinler

 1. Hristiyanlık Tarihi
 2. İslam ve Kuran’a giriş
 3. Dünya dinleri

Pratik Hizmet Konuları

 1. Vaaz verme
 2. Kutsal Kitap çalışması ve küçük grup liderliği
 3. Tapınma önderliği
 4. Müjdecilik
 5. Çocuk hizmeti
 6. Barışı sağlamak
 7. Aile ve ilişkileri

Hizmet 
Karakter
Tecrübe

Çorba Günü Konşularımıza çorba sunma ve hizmet etme

2008 yılında mahallemizi bereketlemek için pratik bir yol bulmak istedik. Öncelikle kilisenin etrafındaki komşularımıza çikolatalı kek dağıtarak başladık. Buna olumlu cevap verilmesi bizi Salı günleri bir kase çorba için komşularımızı davet etmeye kadar götürdü. Çok iyi geçti, bu nedenle yapmaya devam ettik ve şimdi her Salı 100 kadar insana hizmet ediyoruz, bu kişilerin çoğu ilk defa kiliseye gelmiş oluyorlar.

Birçok Müslüman komşumuz için, kiliseye adım atmak bile düşünülemez bir şeydir, çünkü onlar için kilise dünyadaki bütün kötü şeylerin bir temsilidir. Bir kase çorba bu imajı yıkmak için pratik bir yöntemdir. Her türlü yaşam tarzından ve dini görüşten insanlar gelip bir kase çorba içip sohbetin tadını çıkarıyor ve müjde ilgili merak ettiklerini konuşuyorlar. Bugünlerde vaftiz edilenlerin çoğu kiliseye Çorba Günü’nde ilk kez gelmiş kişilerdir.

Otobüs Terminali (AŞTİ) Evsizlere yemek servis etme

2007’de, her Perşembe, börek yapıp onları folyoyla paketleyip şehirde evsiz insanlara götürüyorduk. 2011’de birçok evsiz insanın geceleri AŞTİ’de uyuduğu fark ettik, bu nedenle şehir merkezine gitmek yerine, stajyer ve kısa süreli takımlarla, nohutlu pilav ve tavuk pişirip terminaldeki evsizlere sunmaya başladık. Şimdi her Perşembe akşamı 200 kişiye hizmet ediyoruz ve bu kişilerin en az bir düzinesi artık kilisemize katılan kişiler.

Bu hizmet insanlardan ve yetkililerden en çok karşıtlık gören hizmettir, halbuki bu hizmette sadece yemek dağıtıyoruz. Şehrimizdeki yoksul ve aç kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz.

Mülteci Şehrimizdeki mülteci topluluğunu destekleme

2014’te Türkiye’ye Suriye ve Irak’tan mülteci akışı oldu. Bizler bir yıl boyunca dua edip bu krizdeki rolümüz ne olmalı diye Tanrı’ya sorduk. Bir yazılım tasarladık ve bu şekilde mültecileri gıda yardımına kaydedebileceğimiz bir sistem oluşturduk. 5 kişiyle başladık. Şimdi 5500’den fazla mülteciye ve ailelerine yardım ediyoruz. Bu hizmet başlı başına bir hizmet kolu haline gelmiştir ve gıdanın dışında kıyafet, ilk yardım malzemeleri, İngilizce dersleri verilmekte, aynı zamanda bir dikiş projesiyle mülteci kadınlara çeşitli ürünlerin yapımı öğretilmektedir, daha sonra bunları satarak ailelerini desteklemektedirler.

Daha fazla bilgi için:
Ankara Mülteci Hizmeti (ankara-refugees.com)

Coffee Haus Yüksek kaliteli, taze kavrulmuş kahve üretme


coffeehaus.com.tr

2010’da öğrencilerimize hizmet için aynı zamanda iş eğitimi vermemiz gerektiğini fark ettik, çünkü birçok öğrencimizin mezun olduktan sonra kendilerini geçindirebilecekleri bir işleri yoktu. Bu durumda İstanbuldaki bir şirketin kavrulmuş kahvelerini satmaya ve satışlardan komisyon elde etmeye başladık. Bunun başarısı bizi teşvik etti ve 2012’de birlikte çalıştığımız bu şirketi satın almaya kaarar verdik. O zamandan beri şirketi Ankara’nın merkezine taşıdık, Coffee Haus markasını geliştirdik ve yüksek kalite, taze kavrulmuş kahveleri Türkiye piyasası için üretmeye başladık.

Öğrencilerimiz artık satış, kahve hazırlama ve hizmeti, kahve kavurma ve işletme yönetimi konusunda eğitim görmekteler. Merkezde konsolosluklardan birinde kahveci işletmekte ve sertifikalı baristalar olarak mezun olmaktalar, bu da onların Türkiye’nin yeni ortaya çıkan gurme kahve endüstrisinde bir iş bulmalarına olanak sağlayacaktır. Bizler Coffee Haus’u büyütme niyetindeyiz, çünkü bu işletme büyüdükçe öğrencileri eğitme kapasitemiz ve Türkiye Hristiyanlarına hizmetlerini finansal olarak destekleyebilecekleri bir araç sunmuş olacağız.


Mentorler 
Karakter
Bilgi

Her Filipus öğrencisinin bir mentorü vardır. En az haftada bir kez bu mentorlerle yüzyüze buluşmaları beklenmektedir, bu sayede mentorler öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmakta ve öğrenci yetiştirmektedirler. Mentorler tartışma başlatır, derslerde öğrenilen konularda daha çok bilgi ve teşvik sunarlar, hizmet konusunda ve Filipus’taki topluluk içi ilişkiler ile öğrencilerin ruhsal sağlığı konusuna katkıda bulunurlar.

Stajlar 
Tecrübe
Karakter

Ülke İçi Staj

8 aylık derslerin sonunda öğrencilerin Türkiye’de başka bir şehirde 6 hafta staj yaparak o şehirdeki kilise ya da hizmete katkıda bulunmaları beklenmektedir. Stajlar, öğrencilerin Filipus’un birinci kısmında öğrendiklerini pratik yapmaları için bir fırsattır. Bu zaman içinde öğrenciler ne kadar yol katettiklerini görürler ve Türkiye’deki kiliseler hakkında daha geniş bir bakış açısı kazanırlar. Ayrıca, başka bir öndere itaat etmek ve başka bir kilisenin hizmet vizyonunu desteklemek karakter gelişimi için çok önemlidir. Öğrenciler Van, Diyarbakır, Kayseri, Adana, Istanbul, Izmir, Antalya ve Çanakkale gibi şehirlerde müjdecilik, vaaz verme, tapınma yönetme, pratik hizmet, kamp hizmeti, yerel hizmetler, Bible Society, Hristiyan radyosu ve TV istasyonları gibi çeşitli konularda hizmet etmektedirler.

Ülke Dışı Staj

Bizler Türk Kilisesinin Uluslarda Öğrenci Yetiştirme görevini bir zorunluluk olarak ciddiye aldığını görmek istiyoruz. Türkiye hizmetkar hareketinin başladığını görmek istiyoruz. Bu vizyonun bir parçası olarak, eğitimlerinin son 4 haftasında öğrencilerimizle yurtdışına seyahat ediyoruz. Çok yıl boyunca Mısırdaki ilişkilerimize ve hizmete yatırım yaptık ve hala bunun meyvelerini görüyoruz, 2011’den beri, Orta Asya’ya da odaklanıyoruz, özellikle de Filipus programlarının olduğu yerlerde hizmet ederek bağları kuvvetlendiriyor, programlar arasında hizmet köprüleri kuruyoruz. Örneğin bu yıl Kırgızistandaki öğrencilerimiz Azerbaycan’da hizmet edecek, Orta Asya ve Kazakistandaki öğrenciler Kırgızistan’da, Türkiyedeki öğrencilerimiz ise bu yerlerden en az ikisinde hizmet edecekler. Yurtdışındayken, öğrencilerimiz farklı kiliseler ve hizmetlere katkıda bulunarak, oradaki Filipus programının parçası olacaklar, örneğin müjdecilik, dua, evsizler, yoksullara yardım ya da başka tür hizmetlere katkıda bulunacaklar.

Topluluk İçinde Yaşama 
Karakter
Tecrübe

Bir hizmetkarı hem derste öğrendikleri hem de pratik hizmet fırsatları önemli ölçüde etkiler, ancak bunların meyve verip vermeyeceğini o hizmetkarın karakteri belirler. Biz inanıyoruz ki karakter en çok topluluk içinde şekillenir. Herkes kilisede ya da sınıfta en iyi halini gösterebilir ancak birlikte yaşamak insanları değiştirir. Filipus öğrencileri birlikte yaşayarak affetmeyi, uzlaşmayı, cömertliği, sabırlı olmayı, dayanmayı, alçakgönüllükle hizmet etmeyi ve kardeşlerini sevmeyi öğrenirler. Filipusta, birlikte çalışıyor, birlikte hizmet ediyor, hayatın günlük rutinlerini birlikte tecrübe ediyoruz. Topluluk içinde yaşayarak öğrencilerimiz kendileri ile ilgili derin gerçekler öğreniyorlar ve bu şekilde samimi şekilde tövbe edip kişisel atılımlar gerçekleştiriyorlar.

Filipus Nedir?

Neden Filipus?

Şimdi Başvurun

Pazar 01.07.2018 10:00
2018 yılında Filipus'a katılmak için şimdi başvurun!

Neden Filipus?

Neden Filipus?

"Bu nedenle, Rab’bin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim." Efesliler 4:1

Başkalarına hizmet etmeye, topluluğa ve aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamayı öğrenmeye adanmış bir yıl.

"Egemen RAB’bin Ruhu üzerimdedir.
Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti.
Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için,
Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını,
RAB’bin lütuf yılını, Tanrımız’ın öç alacağı günü ilan etmek ... için Rab beni gönderdi.
Öyle ki, RAB’bin görkemini yansıtmak için,
Onlara “RAB’bin diktiği doğruluk ağaçları” densin."
Yeşaya 61

Bu ayetlerde sizler kimsiniz?

Sizler serbest bırakılan tutsaklarsınız,
müjdeyi kabul eden yoksullarsınız
yaralarını sarılan ezik olanlarsınız

Sizler doğruluk ağaçlarısınız,
Tanrı’nın görkemini yansıtanlarsınız ...

Sizler meshedilenlersiniz,
yoksullara müjde ileten,
ezik olanların yaralarını saran
ve tutsaklara serbest bırakılacaklarını ilan edenlersiniz.

Bir yılınızı bunlara adayın:

tutsaklıktan kurtulmaya,

Tanrı’nın görkemini yansıtmaya,

ve yoksullara müjde veren kişi olmaya.

Gelin ve bizimle bir yıl geçirin.

Bir yıl içinde siz

Bilgi kazanacaksınız,

Tüm Kutsal Kitap’ı okuyacaksınız

Uzman teolog ve savunmacılardan öğreneceksiniz

Kutsal Kitap’ı anla ve yorumlayacaksınız

Tarih ve diğer dinleri çalışacaksınız

Başarılı iş vasıflarına ve prensiplerine tanıklık edeceksiniz

Tecrübeli müjdecilerle müjde paylaşmanın pratiğini yapacaksınız

Kahve tatma ve hazırlama sanatını öğreneceksiniz

Tecrübe edineceksiniz

Topluluk olarak yiyecek, uyuyacak, tapınacak, çalışacak ve hizmet edeceksiniz

Her hafta farklı ortamlarda müjdeyi paylaşacaksınız

Her hafta yoksullara hizmet edeceksiniz

Tapınmayı yönetmeyi öğreneceksiniz

Vaaz vermeye öğreneceksiniz

Başka ülkelere seyahat edeceksiniz

Bir kilise ya da hizmette staj yapacaksınız

Sertifikalı bir barista olacaksınız

ve Karakterde gelişeceksiniz

Başkalarını bağışlamayı ve barıştırmayı öğreneceksiniz

Yemeği ve eşyaları paylaşmayı öğreneceksiniz

Bütün zamanınızı Tanrı'ya ayıracaksınız

Alçakgönüllülük ve açık yüreklilik ile büyüyeceksiniz

Sık sık başkalarının ardından temizlik yapacaksınız

Dayanıklılık ve sadakatte gelişeceksiniz

Tanrı’yla ilgili şeylerde giderek daha tutkulu olacaksınız

Eski Filipus öğrencilerin Tanıklıkları

"Filipus şöyle bir şey: sosyalleşmek, imanlı kişilerin hayatında kilisenin de ötesinde, yani kardeşlerle iç içe kalma, beraberlik içinde paydaşlığı öğrenmek ve Rab'bin kelamını birlik içinde okumaktır."

"Filipus'ta toplumsal yaşamayı öğrendim. İş konusunda da kahve yapmayı öğrendim."

"Ödülümüzden yoksun bırakılmamak için Mesih'in sağladığı yaşama sımsıkı sarılmak için Filipus'ta eğitim alıyorum."

"Filipus'ta Rab, yüreğimi ve düşüncelerimi değiştirdi ve doğru yaşamayı öğrenmeye başladım."