Filipus

Contact Us

What is Filipus

Filipus manastır hayatını yaşayan, hizmet etmeye yönelik bir kardeşliktir. Filipus, imanlıları uluslarda hizmet etmek üzere donatır. Filipus bir okul değildir. Bir ailedir, Mesih’e, birbirimize ve bir hayat biçimine adanmış bir kardeşliktir. Manastır Hayatı Yaşayan … Dördüncü yüzyıldan beri, Hristiyanlar maksatlı bir topluluk olmaya dua, çalışma ve hizmete dayalı bir hayat tarzına kendilerini adamışlardır. Bu…

What We Do

We equip Turks and Turkish speaking believers for ministry in Turkey and in the nations. Our training is not simply an information download, but an intensive year-long program that fosters growth in three areas: knowledge, experience and character.

Filipus Program

Participants accepted into the Filipus program are required to come to Ankara to be in community with other program participants and Filipus staff. Parts of the program will involve travel to other cities as well as to another country but the base is always Ankara.